loading

Zeleno i digitalno ulaganje za otporno i konkurentno globalno poslovanje

31. December 2023.
Zeleno i digitalno ulaganje za otporno i konkurentno globalno poslovanje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv Projekta Korisnika:

Zeleno i digitalno ulaganje za otporno i konkurentno globalno poslovanje poduzeća FILIX KK.11.1.1.01.0613

Kratki opis Projekta:

FILIX d.o.o. je 2021. godine na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja „Jačanje
konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ prijavio projekt pod nazivom
„Zeleno i digitalno ulaganje za otporno i konkurentno globalno poslovanje poduzeća FILIX“. Nakon
potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, FILIX je kao Korisnik sredstava Europskog
fonda za regionalni razvoj u kolovozu 2021. godine započeo provedbu Projekta „Zeleno i digitalno
ulaganje za otporno i konkurentno globalno poslovanje poduzeća FILIX“.
Svrha Projekta je bila je ojačati konkurentnost Filix-a kroz ulaganja u zelene i digitalne tehnologije
namijenjene proširenju kapaciteta, diverzifikaciji, digitalizaciji, modernizaciji i optimizaciji cjelokupnog
poslovanja, čime će se riješiti problem nemogućnosti daljnjeg rasta na domaćem i ino tržištu uslijed
ograničenih prostornih, ljudskih i financijskih kapaciteta, prekomjerne potrošnje resursa u proizvodnji
i neadekvatne digitalizacije proizvodnih i poslovnih procesa. Provedba Projekta predstavlja iskorak u
zelenoj i digitalnoj proizvodnji energetski učinkovitih LED rasvjetnih rješenja koja koriste energiju iz
OIE te doprinosi jačanju konkurentnosti i otpornosti na buduće krize. Ciljane skupine čijim interesima
Projekt doprinosi su poduzeće i djelatnici, postojeći i novi kupci.
Ciljevi i rezultati Projekta:

Specifični cilj Projekta je bilo omogućiti prelaska na zeleno i digitalno gospodarstvo dodatnim
razvojem poduzeća FILIX uslijed posljedica pandemije COVID-19. Projektom je planirana izgradnja i
opremanje novih pogona poduzeće. Uspješna provedba projekta rezultirati će povećanjem
inovacijskog potencijala tvrtke i povećanjem prihoda od prodaje, a što će doprinijeti jačanju
konkurentnosti FILIX-a na domaćem i međunarodnom tržištu. Potporom iz EU osigurala se dodana
vrijednost Projektu na način da mu se omogućila provedba u opsegu i kvaliteti aktivnosti te u pogledu
kraćeg vremena potrebnog za ostvarenje planiranih ciljeva.

Ukupna vrijednost Projekta: 2.577.821,24 EUR

Iznos kojeg bespovratnim sredstvima sufinancira EU (u HRK): 889.851,97 EUR
Razdoblje provedbe Projekta (od-do): 30.08.2021. - 31.12.2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Marko Jurman, e-mail: info@filixlighting.com, tel: +385 52255320

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-

kohezija/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva FILIX d.o.o.

 

Related news

New Milestone Reached: 50°C Ambient Temperature Certification for Our Select Product Lines

New Milestone Reached: 50°C Ambient Temperature Certification for Our Select Product Lines

We're proud to announce a significant achievement in our ongoing journey of innovation. Selected product families, including Step Up, Slim, Eter, Zero G, Snake, RD,...
Read more...
05. October 2023.
Filix Lighitng ME established

Filix Lighitng ME established

We are happy and proud to announce the opening of the Filix Lighting Dubai office! Our new office will help better serve the demands of the MENA region and serve as...
Read more...
01. October 2019.