loading

Politika sistema vođenja

Vodeće načelo našeg poslovanja je doprinositi održivom razvoju tvrtke i ostvarivanju poslovne izvrsnosti. Posebno je važno da:

- uprava tvrtke pruža sve što je potrebno za rad sustava upravljanja kako bi se omogućio

rast kvalitete na putu ka poslovnoj izvrsnosti i osigurao odgovarajući odnos prema

okolišu;

- razvijamo i proizvodimo sofisticirane i tehnološki napredne proizvode vodeći računa o

njihovom životnom ciklusu, a svi oni doprinose održivom razvoju među našim kupcima;

- pružamo kvalitetne proizvode za sve naše kupce;

- uspješno i učinkovito postižemo svoje ciljeve i istodobno možemo postići ili čak

premašiti zahtjeve, potrebe i očekivanja svih zainteresiranih strana;

- gradimo obostrano korisno partnerstvo s dobavljačima na temelju uzajamnog

poštovanja i povjerenja;

- mudro koristimo prirodne resurse;

- obvezujemo svakog zaposlenika na kvalitetan rad i poštivanje zahtjeva usklađenosti

(zakonski i drugi zahtjevi) i na primjeren odnos prema okolišu;

- pružamo odgovarajuće radno okruženje u kojem svi zaposlenici mogu kreativno i

motivirano ostvariti svoj osobni i poslovni rast

- vodimo računa o zadovoljstvu zaposlenika, a istovremeno svi zaposlenici poštuju

propisane i prihvaćene elemente sustava upravljanja;

- uprava redovito nadgleda i mjeri postizanje razine kvalitete i utjecaja provedbe

aktivnosti na okoliš i učinkovitosti sustava upravljanja okolišem;

- zalažemo se za kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja.

Ciljevi sistema vođenja

- udovoljiti očekivanjima kupaca i svih ostalih dionika, uključujući naše zaposlenike

- udovoljavati zahtjevima normi

- osigurati konkurentnost cijena

- isporučiti pod uvjetima koji osiguravaju poslovni uspjeh

- brinuti se za sigurne i uredne poslove

- djelovati  u skladu s načelima održivog razvoja

- udovoljavati  zahtjevima važećih zakona

- Osigurati upravljanje resursima

- Održavati razinu tehnološkog znanja

Svjesni smo da su kvaliteta prije svega ljudi, pa poštujemo znanje i inovativnost i ideje svakog zaposlenika.

Svi zaposlenici su u potpunosti svjesni i razumiju politiku upravljanja. Upoznajemo se s politikom i njezinim osnovnim ciljevima kroz uspostavljene kanale komunikacije unutar naše tvrtke.

Zaposlenici osiguravaju da su naše akcije usmjerene prema ispunjavanju ove politike, okvira i ciljeva provedbe radi poboljšanja sustava upravljanja.

Pravila su dostupna svima koji su uključeni u naše poslovanje. Javnost mu može pristupiti putem web adrese ili im ih može dostaviti na njihov zahtjev.

 

Pazin, 14.05.2021.                                                                                                                                                      Direktor

                                                                                                                                                                                Marko Jurman