loading

Quality management policy - Politika sustava upravljanja

Quality management policy

 • The company's management ensures that the necessary resources are available to maintain an effective quality management system, enabling quality growth.
 • We develop and produce sophisticated, technologically advanced products, considering their lifecycle.
 • We efficiently achieve our goals.
 • We build partnerships with suppliers based on mutual respect and trust.
 • We commit every employee to high-quality work and compliance with relevant laws and regulations.
 • We provide a supportive work environment, allowing employees to achieve personal and professional growth creatively and enthusiastically.
 • We ensure employee satisfaction.
 • We maintain technological knowledge and manage resources effectively.
 • We raise awareness among employees and suppliers about aspects of the organization's quality management system.
 • We recognize that quality is driven by people, valuing the knowledge, innovation, and ideas of every employee.

All employees understand and adhere to the Quality Management Policy, becoming familiar with it and its goals through internal communication channels.

Employees ensure our actions align with this policy's goals to improve the quality management system.

The policy is available to all involved in our business. The public can access it via the website or upon request.

 

Politika sustava upravljanja

 • Uprava tvrtke pruža sve što je potrebno za rad sustava upravljanja kako bi se omogućio rast kvalitete
 • Razvijamo i proizvodimo sofisticirane i tehnološki napredne proizvode vodeći računa o njihovom životnom ciklusu
 • Uspješno i učinkovito postižemo svoje zadane ciljeve
 • Gradimo partnerstvo s dobavljačima na temelju uzajamnog poštovanja i povjerenja
 • Obvezujemo svakog zaposlenika na kvalitetan rad i pridržavanje važećih zakona i propisa unutar područja djelovanja
 • Pružamo odgovarajuće radno okruženje u kojem svi zaposlenici mogu kreativno i motivirano ostvariti svoj osobni i poslovni rast
 • Vodimo računa o zadovoljstvu zaposlenika
 • Održavamo razinu tehnološkog znanja i osiguravamo upravljanje sa svim resursima
 • Organizacija radi na povećanju svijesti zaposlenika i dobavljača o aspektima sustava upravljanja kvalitetom organizacije
 • Svjesni smo da su kvaliteta prije svega ljudi, pa poštujemo znanje i inovativnost i ideje svakog zaposlenika.

Svi zaposlenici su u potpunosti svjesni i razumiju politiku sustava upravljanja. Upoznajemo se s politikom i njezinim osnovnim ciljevima kroz uspostavljene kanale komunikacije unutar naše tvrtke.

Zaposlenici osiguravaju da su naše akcije su mjerene prema ispunjavanju ove politike, okvira i ciljeva provedbe radi poboljšanja sustava upravljanja.

Pravila su dostupna svima koji su uključeni u naše poslovanje. Javnost mu može pristupiti putem web adrese ili im se dostavlja na njihov zahtjev.

 

Pazin, 14.05.2021.

Direktor / Director: Marko Jurman